دکترای برنامه ریزی شهری - شهرسازی

(میرشکاری)
دکتر ایران آهور
عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز
…............................................................
Dr . Iran ahour ( mirshekari)


ایران آهور عضو شورای اسلامی شهر تبریز تاکید کرد: تامین پارکینگ برای مساجد، مدارس و درمانگاه ها باید الزامی

شودآهور، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، نیروی انسانی را یکی از ارکان اصلی اقتصاد خواند و از شهرداری تبریز خواست تا تامین پارکینگ را برای کاربری های عمومی الزامی کند.

آذرقلم: آهور، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، نیروی انسانی را یکی از ارکان اصلی اقتصاد خواند و از شهرداری تبریز خواست تا تامین پارکینگ را برای کاربری های عمومی الزامی کند.

به گزارش آذرقلم، ایران آهور در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز، ضمن اشاره به ماده ۷۱  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، گفت: بر اساس این قانون، کلیه واحدهای شهرستانی سازمان ها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی را که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی بر عهده دارند، موظف هستند برنامه های سالانه خود در خصوص خدمات شهری را در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود به شورای اسلامی شهر ارائه کنند .

وی با اشاره به نادیده گرفته شدن نقش نیروی انسانی در توسعه اقتصادی  شهر، تاکید کرد: به یاد داشته باشیم که نیروی انسانی تهدید نیست بلکه یکی از سه رکن اصلی تولید است و اگر نمی توانیم آنان را  به درستی به کار بگیریم ایراد از برنامه ریزی ها است.

مساجد و مدارس باید پارکینگ داشته باشند

این عضو شورای شهر در بخش دیگری از سخنان خود، معضل کمبود پارکینگ را یکی از عوامل مهم در مشکل ترافیک دانست و تصریح کرد: با توجه به معضلات و مشکلات بسیار ترافیکی در شهر که کاربری های عمومی خود سهم عمده ای در آن دارند، پیشنهاد اینجانب این است که تامین پارکینگ برای کلیه ی کاربری های عمومی مانند مساجد، مدارس و درمانگاه ها و مانند آنها الزامی شود. ممکن است این پیشنهاد در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد ولی در صورتی که به صورت قانون تصویب و اجرا شود در درازمدت و برای نسل های بعدی می تواند موثر واقع شود