دکترای برنامه ریزی شهری - شهرسازی

(میرشکاری)
دکتر ایران آهور
عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز
…............................................................
Dr . Iran ahour ( mirshekari)

لایحه بودجه تقدیم شورای شهر شد


لایحه 2400 میلیاردی شهرداری تبریز تقدیم شورای اسلامی شهر تبریز شد.


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، در جلسه صبح امروز شورای اسلامی شهر تبریز لایحه بودجه 2400 میلیارد تومانی شهرداری تبریز تقدیم شورای شهر شد.


شهردار تبریز با اشاره به این‌که بودجه ارایه شده، از انعطاف لازم برخوردار است، خاطرنشان کرد: بودجه سال 95  این قابلیت را دارد که پس از بررسی‌های کارشناسی شورا، با تغییرات سازنده و منسجم همراه باشد.  وی، ارتقای کیفیت زیست‌محیطی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ارتقای کیفیت فضاهای شهری، توسعه تملک‌های گره‌گشا، گسترش سیستم حمل و‌نقل عمومی، توسعه ناوگاه حمل‌و‌نقل ریلی در دو بخش مترو و تراموای و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را از محورهای بودجه 95 خواند.

 شهردار تبریز خاطرنشان کرد: بودجه با در نظر داشتن ردیف‌های تکراری، حدود 2850 میلیارد تومان، یعنی معادل بودجه سال پیش است؛ این رقم با حذف ردیف‌های تکراری معادل 2400 میلیارد تومان خواهد بود.

 وی با اشاره به پیش‌بینی دو ردیف ویژه در خصوص اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی گفت: در صورت آمادگی شرایط، با تصویب شورای محترم، حدود 200 میلیارد تومان از محل اوراق مشارکت صرفاً برای قطار شهری استفاده خواهد شد.

 دکتر نجفی با اشاره به این‌که شورا اجازه برخورداری 2 هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی را به شهرداری داده است، تصریح کرد: از این مبلغ، تاکنون 180 میلیارد تومان مورد استفاده قرار گرفته و در  صورت نیاز برای پروژه‌های اولویت‌دار یا سایر شرایط ضروری، از مصوبه شورا استفاده خواهد شد.

 شهردار تبریز همچنین به وضعیت دو منطقه جدید 11 و 12 اشاره کرد و افزود: در بودجه سال آتی، هیچ‌گونه عملیات دستی در این دو منطقه پیش‌بینی نشده است.

 وی اضافه کرد:این دو منطقه، به عنوان مناطق دیجیتال و پایلوت شهرداری تبریز مد نظر بوده و در بودجه سال آتی، تنها رقمی برای ایجاد ساختمان اداری و احداث یک خیابان نمونه در هر یک از این دو منطقه پیش بینی شده است.

همچنین در ادامه این جلسه لایحه تخفیف عوارض برج تجارت جهانی مطرح و پس از ارائه نظر اعضای موافق و مخالف شورا، این لایحه تصویب شد.